Savas ietekmes apzināšanās un tās vadība ir būtisks Grupas komunikācijas un biznesa mērķu īstenošanas stūrakmens. CleanR Grupa ir vides pakalpojumu līderis Latvijā, tādēļ ar vienlīdzīgu attieksmi un atbildību rūpējamies par visiem ilgtspējas aspektiem, cenšoties radīt vērtību visās  savu ietekmes pušu auditorijās.

CLEANR GRUPAS ILGTSPĒJAS FOKUSS 2023.-2025. GADAM:
Vide
Vide

Tiekšanās uz klimata neitralitāti caur aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanu – biznesā un pakalpojumos.

Sabiedrība
Sabiedrība

Rūpes par darbinieku labbūtību, nodrošinot drošu un uz izaugsmi vērstu darba vidi.

Atbildīgas sabiedrības veidošana ar vides izglītības iniciatīvām.

Nozares inovāciju līderība, nodrošinot klientiem pakalpojumu pieejamību un  procesu digitalizāciju.

Pārvaldība
Pārvaldība

Rūpes par atbildīgu piegādes ķēdi, īstenojot ilgtspējīgu iepirkumu stratēģiju.

Realizējot CleanR Grupas biznesa un ilgtspējas stratēģiju, sniedzam būtisku ieguldījumu Apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanā.