Savas ietekmes apzināšanās un tās vadība ir būtisks Grupas komunikācijas un biznesa mērķu īstenošanas stūrakmens. CleanR Grupa ir vides pakalpojumu līderis Latvijā, tādēļ ar vienlīdzīgu attieksmi un atbildību rūpējamies par visiem ilgtspējas aspektiem, cenšoties radīt vērtību visās  savu ietekmes pušu auditorijās.

Vide
Vide

Grupas pārvaldītie uzņēmumi darbojas vides pakalpojumu jomā, vienlaikus ne tikai rūpējoties par sniegto pakalpojumu un produktu pozitīvu ietekmi vides nozares attīstībā, bet arī apzina, vērtē un strādā pie tiešās un netiešās uzņēmējdarbības ietekmes uz vidi mazināšanas. Mums rūp vide, kurā dzīvojam! Mēs strādājam tā, lai būtu pozitīva daļa no klimata pārmaiņām pasaulē.

Sociālā joma
Sociālā joma

Grupas vērtību centrā ir cilvēks. Cilvēks – mūsu darbinieks, klients, sadarbības partneris, nozares politikas veidotājs un ikviens sabiedrības pārstāvis. Katrā mūsu biznesa dzīvescikla posmā, rūpes par cilvēku ir mūsu vērtību augšgalā. Pievienotās vērtības radīšana cilvēkam visās mūsu ietekmes pušu auditorijās – tas ir būtiskākais!

Pārvaldība
Pārvaldība

Atbildība, atklātība, ētika ir Grupā īstenotās korporatīvās pārvaldības pamatprincipi. Ar izpratni par pieejamas un atklātas informācijas nozīmību esam ieviesuši Grupas līmeņa korporatīvās pārvaldības modeli, apzinot Grupas būtiskākās ietekmes puses un identificējot vērtību, ko radām katrai no tām.  Korporatīvās pārvaldības procesu iedzīvināšana veicina Grupas darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

CEĻĀ UZ NEFINANŠU ZIŅOŠANU

Grupas Ilgtspējas stratēģiju un nefinanšu ziņošanas praksi veidojam saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tādejādi saskaņojot Grupas uzņēmējdarbības modeli ar globālās sabiedrības gaidām.
Ceļā uz Grupas līmeņa nefinanšu ziņošanas prakses ieviešanu, sadarbojamies ar Latvijā un Baltijā atzītiem savas jomas profesionāļiem: Baltijas – Skandināvijas konsultāciju kompāniju “Sustinere” un vienu no Baltijas vadošajām auditoru kompānijām  KPMG Baltics.