Privātuma politika

 

AS “CleanR Grupa”, reģistrācijas numurs: LV40103799972, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 (turpmāk tekstā – CleanR Grupa) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras persona ir sniegusi CleanR Grupai, lai pieteiktu pakalpojumu, noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju.

Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

2. Klienta personas datu aizsardzība

CleanR Grupa veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu fizisko personu datus. Dati trešajām personām var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Datu drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi CleanR Grupai tās tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

4. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus un esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas nosacījumos, aktuālā ir pieejamā Privātuma politikas redakcija.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu risināšanai, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: [email protected]