Obligācijas
ISIN
LV0000802676
Emisijas apjoms
EUR 15 000 000
Gada procentu likme
3M EURIBOR + 6.5%
Termiņš
2025. gada 9. decembris
Prezentācija
Finanšu kalendārs
Februāris
Finanšu rezultātu pārskats 2023. gada 12 mēneši
Aprīlis
Integrētais 2023. gada pārskats
Maijs
Finanšu rezultātu pārskats 2024. gada 3 mēneši
Augusts
Finanšu rezultātu pārskats 2024. gada 6 mēneši
Novembris
Finanšu rezultātu pārskats 2024. gada 9 mēneši
Finanšu pārskati
Investoru vebināri
Pieteikties jaunumiem
Kontakti investoriem
Inta Liepa

Grupas valdes locekle

Agita Baltbārde

Grupas valdes locekle