Kontakti

AS CleanR Grupa
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Reģ.nr.: LV40103799972
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta nr: LV96RIKO0000084310583

Uzticības līnija

Mēs CleanR Grupā rūpējamies par atbilstību valstī pieņemtajiem likumiem un regulējumam, kā arī par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu un ētisku attieksmi pret visām ietekmes pusēm. Grupas ietvaros esam ieviesuši Ētikas kodeksu, kas Grupas vadībai un darbiniekiem kalpo kā vadlīnijas sadarbībā ar kolēģiem, klientiem, partneriem un piegādātājiem.

Mūsu Grupas darba vides pamatvērtība ir atklātība un savstarpēja uzticēšanās, tādēļ, lai dotu iespēju atklātai sarunai un diskusijai par iespējamu nesaprašanos vai pieredzētiem pārkāpumiem, esam izveidojuši Uzticības līniju.

Uzticības līnija ir CleanR Grupas trauksmes celšanas sistēma, kurā mūsu darbinieki un ārējās ieinteresētās personas var droši un konfidenciāli ziņot par aizdomām vai pieredzētiem pārkāpumiem. Uzticības līnija ir izstrādāta un darbojas tā, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti un neļautu tai piekļūt nepiederošām personām.

Kad ziņot par pārkāpumu, izmantojot Uzticības līniju

Droši ziņojiet par aizdomām vai pārkāpumiem saistībā ar:

  • CleanR Grupas Ētikas kodeksa pārkāpumiem;
  • CleanR Grupas vai tās meitasuzņēmumu politiku un vērtību pārkāpumu saistībā ar vadības praksi un uzņēmējdarbības metodēm;
  • Bažām par apšaubāmu grāmatvedību, iekšējo kontroli, auditu un finanšu ziņošanu;
  • Bažām par CleanR Grupas vai tās meitasuzņēmumu līdzdalību cilvēktiesību un darba drošības pārkāpumos;
  • Būtiskiem pārkāpumiem saistībā ar godīgu komercpraksi un informācijas drošības pārkāpumiem.

Aicinām “Uzticības līniju” neizmantot, lai ziņotu par sūdzībām saistībā ar klientu apkalpošanu. Klientu apkalpošanas jautājumos, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot: www.manai.videi.lv , rakstot e-pastu: [email protected] vai telefoniski 67111001

Ziņotāju aizsardzība

Trauksmes ziņojumā ietvertie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc trauksmes cēlāja ziņojuma saņemšanas, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlāja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšanas materiāliem, ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.