CleanR Grupa obligāciju kupona likmes fiksēšana

27 Mar 2024

CleanR Grupa paziņo piemērojamo jauno kupona likmi tās emitētajām obligācijām

Nasdaq Riga Baltijas First North tirgū kotēto CleanR Grupa nodrošināto obligāciju ar dzēšanas termiņu 2025. gada 9. decembrī un mainīgo kupona likmi, kas tiek pārskatīta reizi ceturksnī, jaunā kupona likme ir šāda:

  • CleanR Grupa 3Y bond kupona likme par nākamo kupona periodu no 2024. gada 31. marta līdz 2024. gada 29. jūnijam (ieskaitot) ir 10,386 %. Kupona izmaksa par šo periodu notiks 2024. gada 1. jūlijā.

Iepriekšējā nodrošināto obligāciju ar ceturkšņa mainīgo likmi kupona likme bija šāda:

  • CleanR Grupa 3Y bond kupona likme par ceturto kupona periodu no 2023. gada 31. decembra līdz 2024. gada 30. martam (ieskaitot) ar kupona izmaksu 2024. gada 2. aprīlī bija 10,431 %.

 

 

 

 

Pieteikties jaunumiem