CleanR Grupa obligāciju kupona likmes fiksēšana

02 Jūl 2024

CleanR Grupa paziņo piemērojamo jauno kupona likmi tās emitētajām obligācijām

Nasdaq Riga Baltijas First North tirgū kotēto CleanR Grupa nodrošināto obligāciju ar dzēšanas termiņu 2025. gada 9. decembrī un mainīgo kupona likmi, kas tiek pārskatīta reizi ceturksnī, jaunā kupona likme ir sekojoša:

  • CleanR Grupa 3Y bond kupona likme par nākamo kupona periodu no 2024.gada 30.jūnija līdz 2024.gada 29.septembrim (ieskaitot) ir 10,198 %. Kupona izmaksa par šo periodu notiks 2024.gada 30.septembrī.

Iepriekšējā nodrošināto obligāciju ar ceturkšņa mainīgo likmi kupona likme bija sekojoša:

  • CleanR Grupa 3Y bond kupona likme par piekto kupona periodu no 2024.gada 31.marta līdz 2024.gada 29.jūnijam (ieskaitot) ar kupona izmaksu 2024. gada 1.jūlijā bija 10,386 %.

 

Pieteikties jaunumiem