AS “CleanR Grupa” turpina stratēģiski investēt ilgtspējā, ieviesīs ESG ziņošanas praksi

24 Okt 2022

Pilnveidojot korporatīvās pārvaldības modeli, AS “CleanR Grupa” aktualizē arī savus līdzšinējos centienus ilgtspējas jomā, aizsākot jaunu pieeju ilgtspējas ziņošanai. Līdz gada beigām Grupa plāno iepazīstināt ar tuvāko gadu ilgtspējas stratēģiju, kas ilgtermiņā sniegs iespēju precīzāk mērīt Grupas vides, ekonomisko un sociālo ietekmi saskaņā ar labāko starptautisko praksi. Tostarp šogad tiek turpinātas stratēģiskas finanšu investīcijas videi draudzīgu risinājumu ieviešanā un attīstībā.

Jaunā ilgtspējas stratēģija sekmēs ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu visos Grupas uzņēmumos un palīdzēs integrēt ilgtspējas aspektus to iekšējos un ārējos procesos. AS “CleanR Grupa” ilgtspējas stratēģija būs saistoša visiem Grupas uzņēmumiem — sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “CleanR”, industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “CleanR Verso”, kas specializējas būvniecības atkritumu un otrreizēji pārstrādājamu resursu nozarē, telpu uzkopšanas uzņēmumam SIA “Vizii” un pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “Vizii Urban”.

AS “CleanR Grupa” padomes priekšsēdētājs Guntars Kokorevičs: “Būdami nozares līderis, mēs apzināmies gan savu ekonomisko un sociālo ietekmi, gan arī ietekmi uz vidi, tādēļ gribam to pārvaldīt stratēģiskāk, sabalansējot biznesa attīstības mērķus ar Eiropas Savienības līmeņa regulējuma prasībām un labo praksi. Mums ir nozīmīgs ietekmes pušu viedoklis un gaidas attiecībā uz “CleanR Grupas” uzņēmumu pienesumu nozares un valsts attīstībai, tādēļ patlaban tiek pilnveidota Grupas līmeņa ilgtspējas stratēģija, definējot prioritārās jomas, sasniedzamos mērķus un izstrādājot mērījumu sistēmu, kas sniegs iespēju efektīvi sekot mērķu izpildes progresam.”

Atbilstoši ilgtspējas mērķiem šogad “CleanR Grupas” uzņēmumi turpina attīstīties, investējot modernizācijā. Tā kopš 2021. gada videi draudzīgāka autotransporta iegādē investēti vairāk nekā 2,5 miljoni eiro. Miljonos mērāmas kopējās investīcijas ražošanas efektivitātes celšanai un modernizācijai, infrastruktūras uzlabojumiem darba vidē un korporatīvās pārvaldības attīstībai, uzlabojot pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti un kāpinot klientu apmierinātību. Tostarp ieviešot modernus IT risinājumus, kas palīdz efektīvi pilnveidot attālinātās un pašapkalpošanās iespējas.

Savas ietekmes apzināšanās un tās vadība ir būtisks Grupas biznesa mērķu īstenošanas stūrakmens, tāpēc vienlaikus ar padziļinātu savas ietekmes novērtējumu Grupa apņemas ilgtermiņā mērīt, pārraudzīt un mazināt savas darbības ietekmi uz vidi, ieviest jaunus videi draudzīgus risinājumus, kā arī sekmēt iniciatīvas, kas saistītas ar sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem.

Sākot ar 2023. gadu, “CleanR Grupa” uzsāks ikgadēju Grupas līmeņa nefinanšu ziņošanas praksi, atspoguļojot progresu vides, sociālajos un pārvaldības jeb ESG (Environmental, Social, Governance) jautājumos. Tā būs neatņemama Grupas un tās uzņēmumu darbības vērtēšanas sastāvdaļa, nodrošinot visu Grupas uzņēmumu procesu caurskatāmību.

Dubultā būtiskuma principa ievērošanu un tam atbilstošas ilgtspējas stratēģijas izstrādi “CleanR Grupa” veic sadarbībā ar vadošo Baltijas un Skandināvijas ilgtspējas konsultāciju kompāniju “Sustinere” atbilstoši labākās prakses, ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas regulas un standartu prasībām.

Par AS “CleanR Grupa”

AS “CleanR Grupa”, tās meitasuzņēmumu un asociēto sabiedrību galvenais darbības veids ir vides pakalpojumu pārvaldība. AS “CleanR Grupa” akcionārs ir Guntars Kokorevičs. Koncernā kopā ietilpst 20 sabiedrības, no kurām līdz šim lielākais neto apgrozījuma apjoms ir SIA “CleanR”, SIA “Vides resursu centrs” un SIA “Vizii”.

Vairāk informācijai:

Zane Auziņa

SIA “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja

28304214

[email protected]

Pieteikties jaunumiem