AS “CleanR Grupa” noslēdz 2022. gadu ar 68 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu un uzsāk nefinanšu ziņošanas praksi

29 Apr 2023

“CleanR Grupa” ekonomiski un ģeopolitiski izaicinošo 2022. gadu noslēgusi ar stabiliem finanšu rezultātiem pieaugums sasniegts visos būtiskākajos rādītājos, turklāt pērnie 12 mēneši Grupai ir bijuši simboliski korporatīvās struktūras izmaiņu dēļ, informēja Grupas valdes loceklis Guntars Levics.

­­

Neskatoties uz izaicinošajiem ekonomikas apstākļiem un neprognozējamo situāciju Latvijas finanšu tirgos, Grupas konsolidētais apgrozījums 2022. gadā palielinājies par 26 % jeb 14,2 miljoniem eiro, sasniedzot 68 miljonus eiro.

 

Lai gan 2022. gadā piedzīvots būtisks pamatdarbības izmaksu pieaugums, proti, energoresursu ievērojama sadārdzināšanās, kas būtiski ietekmēja atkritumu apsaimniekošanas biznesa virzienu, un inflācijas spiediens uz darba algām un piegādes ķēdes resursiem, kas ietekmēja vides pakalpojumu virzienu, Grupai izdevies palielināt EBITDA rādītāju par 5 %, sasniedzot 10,4 miljonus eiro.

 

Kopējās investīcijas ražošanas attīstībā, modernizācijā un automatizācijā, kā arī attīstot šķirošanas un pārstrādes infrastruktūru pērn sasniedza 9,6 miljonus eiro, 240 tūkstoši eiro piešķirti darbiniekiem energokrīzes seku mazināšanai, 14,9 miljoni eiro nomaksāti nodokļos.

 

Vienlaikus 2022. gads Grupai bijis īpašs arī ar stratēģiski paveiktiem mājasdarbiem ilgtspējas jomā – vidēja termiņa ilgtspējas stratēģijas izveide, kas īstenota saskaņā ar ietekmes pušu gaidām, siltumnīcgāzu emisiju aprēķini un taksonomijai piederīgo un atbilstīgo darbību identificēšana, apliecinot Grupas uzņēmumu darbību kā vides kontekstā ilgtspējīgu. Minētās darbības rezultējušās Grupas publiskotajā pirmajā nefinanšu pārskatā, kas vienlaikus ir arī starts regulārai ikgadējai ilgtspējas ziņošanai, informējot Grupas ieinteresētās puses un sabiedrību par uzstādīto mērķu sasniegšanas progresu.

 

Jāpiebilst, ka Grupa ir pirmā Latvijas vides pakalpojumu nozarē, kas publicē šādu pārskatu. “Kaut arī atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīvai Grupai kā vienam no Latvijas lielajiem uzņēmumiem ilgtspējas pārskats būs regulāri jāpublicē no 2025. gada, esam izvēlējušies to sākt darīt jau tagad, vēl pirms tā ir obligāta prasība. Grupas uzņēmumi veido Latvijas aprites ekonomikas pamatus, un tas ir iespējams galvenokārt tādēļ, ka mēs esam izvirzījuši sev stingras ilgtspējas prasības, kuras ievērojam ikdienas darbībās,” uzsvēra Grupas valdes loceklis Guntars Levics.

 

Pērn Grupa strādāja pie vidēja termiņa Ilgtspējas stratēģijas sagatavošanas 2023.–2025. gadam, un saskaņā ar uzņēmuma ietekmes pušu gaidām un būtiskuma analīzi Latvijā vadošā vides pakalpojumu uzņēmumu grupa ir izvirzījusi četras prioritārās ilgtspējas jomas: klimata ietekmes mazināšana un aprites risinājumi, darbinieku attīstība un labbūtība, pakalpojumu pieejamība, tostarp inovācijas, digitalizācija un vides izglītība, kā arī ilgtspējīgi iepirkumi un atbildīga piegādes ķēde.

 

“Klimata ietekmes mazināšana un aprites risinājumi jau ir mūsu darba ikdiena. Pēdējos gados uzņēmumā esam spēruši būtiskus soļus šajā virzienā – gan īstenojot energoefektivitātes pasākumus, piemēram, ieviešot LED apgaismojumu un nomainot apkures sistēmas, gan investējot vairāk nekā 2,5 miljonus eiro videi draudzīgāka, ar saspiesto dabasgāzi darbināma autotransporta iegādē. Šogad plānots teju pusi Grupas uzņēmumu vieglā autoparka nomainīt uz hibrīda vai ar elektrību darbināmiem spēkratiem,” pastāstīja Levics.

 

Viņš arī uzsvēra, ka aprites ekonomikas veicināšanā viens no būtiskākajiem elementiem ir infrastruktūra – gan atkritumu šķirošanai, gan pārstrādei. Līdz šim Grupas uzņēmumi jau ir automatizējuši iepakojumu šķirošanas centru, attīstījuši būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru un 2023. gadā ar pilnu jaudu sāka darboties Grupas plastmasas pārstrādes rūpnīca, kas ir viena no modernākajām šāda veida ražotnēm Baltijā.

 

Līdztekus tiek paplašināta Latvijas iedzīvotājiem paredzētā atkritumu šķirošanas infrastruktūra, tostarp piedāvāti inovatīvi risinājumi. Proti, līdz 2023. gada beigām Rīgā, Pierīgā un citās Grupas apkalpošanā esošajās pašvaldībās iecerēts papildus uzstādīt 100 tekstila konteinerus un paplašināt pazemes konteineru izbūvi pie daudzdzīvokļu mājām Rīgā.

 

Grupas valdes loceklis teica, ka pašlaik Grupas klientu skaits pārsniedz vairāk nekā 50 tūkstošus visā Latvijā, bet apkalpoto iedzīvotāju skaits – vairāk nekā pusmiljonu. Jau tagad Grupa ir ieviesusi dažādas pašapkalpošanās iespējas tiešsaistē, tostarp pērn tika izstrādāta arī mobilā lietotne, kas kalpo kā Grupas vienotā klientu apkalpošanas platforma “Manai Videi”. “Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam panākt, lai 75 % Grupas klientu ir nodrošinātas ērtas un piekļūstamas digitālās apkalpošanās iespējas,” piebilda Levics.

 

Kopumā 2022. gads grupai ir bijis nozīmīgu pārmaiņu un investīciju gads. Pērn Grupa noslēgusi vairāku uzņēmumu iegādes darījumus, tostarp īstenota vairākuma kapitāldaļu iegāde SIA “Zaļā josta”, kas ir ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums. Tādējādi būtiski stiprināta Grupas klātbūtne iepakojuma un videi kaitīgo preču ražotāju atbildības sistēmu segmentā.

 

Lai veicinātu vēl straujāku Grupas uzņēmumu attīstību un izaugsmi, Grupa 2022. gada decembrī veica obligāciju emisiju “Nasdaq Riga First North” biržā, piesaistot finansējumu 15 miljonu eiro apmērā.

 

Par AS “CleanR Grupa”

“CleanR  Grupa” pārvalda Latvijas vadošos uzņēmumus vides pakalpojumu jomā. Tajā ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR”, industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR Verso”, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA “Zaļā josta”, kā arī vides pakalpojumu uzņēmumi: telpu uzkopšanas uzņēmums SIA “Vizii”, pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Vizii Urban” un daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas zīmols “Vizii Domus”.

 

Papildu informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

Zane Auziņa

AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību vadītāja

E-pasts: [email protected]

Mob. tālr.: +371 26119423

 

Pieteikties jaunumiem