SIA “Zaļā josta” valdei pievienojas Valerijs Stankevičs

29 Nov 2023

Pilnveidojot AS “CleanR Grupa” korporatīvās pārvaldības modeli un stiprinot ražotāju atbildības sistēmas uzņēmuma “Zaļā josta” efektivitāti, SIA “Zaļā josta” valdē iecelts ilggadējs atkritumu apsaimniekošanas profesionālis Valerijs Stankevičs. Stankevičs turpina arī pildīt SIA “CleanR” valdes priekšsēdētāja pienākumus.

SIA “Zaļā josta” ir ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums, kas organizē izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, tādejādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa, kā arī rūpēties par to, ka atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāk otrreizējā apritē. Pilnveidojot “CleanR Grupas” kā Latvijas aprites ekonomikas veidotāja attīstības stratēģiju, Grupa 2022. gadā noslēdza darījumu par SIA “Zaļā josta” vairākuma kapitāldaļu iegādi.

AS “CleanR Grupa” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis: “Lai efektīvāk īstenotu Latvijas un Eiropas zaļā kursa mērķus, kā arī ieviestu paplašināto ražotāju atbildības sistēmu jaunās jomās, piemēram, tekstila un vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu apsaimniekošanā, tiek stiprināta “Zaļās jostas” pārvaldības kapacitāte. Valerijs Stankevičs ar ilgu un plašu pieredzi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Latvijā, turpmāk arī kā Zaļās jostas valdes loceklis būs ieguvums gan uzņēmuma, nozares kopējai attīstībai.”

Līdz ar Valerija Stankeviča pievienošanos “Zaļās jostas” valdei, valdes locekļa amata pienākumus pārtrauc pildīt Mārtiņš Krūmiņš, kas turpina darbu uzņēmumā finanšu direktora amatā.

SIA “Zaļā josta” kapitāldaļu turētāji ir AS “CleanR Grupa” (70%) un AS “BAO” (30%).

Zaļā josta jau 20 darbības gadus Latvijas uzņēmumiem ir stabils un uzticams partneris, kas sekmīgi īsteno ražotāju atbildības sistēmas funkcijas atbilstoši Eiropas zaļā kursa mērķiem. Uzņēmums ir guvis uzticamību klientu un sadarbības partneru vidū, kā arī attīstījis efektīvas vides izglītības programmas, kas ir būtiska izlietotā iepakojuma un citu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sastāvdaļa.

Par AS “CleanR Grupa”

“CleanR Grupa” pārvalda Latvijas vadošos uzņēmumus vides pakalpojumu jomā. Grupā ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR”, industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR Verso”, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA “Zaļā josta”, kā arī vides pakalpojumu uzņēmumi: telpu uzkopšanas uzņēmums SIA “Vizii”, pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Vizii Urban” un daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas zīmols “Vizii Domus”.

Par SIA “Zaļā josta”
“Zaļā josta” ir ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums, kas organizē izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, tādējādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa un parūpēties, lai atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāktu otrreizējā apritē.

Papildu informācijai:
Zane Plone
AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību vadītāja
E-pasts: [email protected]

Pieteikties jaunumiem