Eiropas Ilgtspējīgas nedēļas ietvaros “CleanR Grupa” piesaka divus pasākumus aprites ekonomikas attīstībai un vides tīrības uzlabošanai

18 Sep 2023

Sniedzot savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un daloties savā ilgtspējas pieredzē, AS “CleanR Grupa” piesaka divus pasākumus Eiropas Ilgtspējīgas nedēļas ietvaros – Grupas uzņēmums “CleanR” atklās būvniecības materiālu apmaiņas punktu, bet “Zaļā josta” uzsāks kampaņu par cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vidi, stāsta Grupas valdes locekle Agita Baltbārde.

““CleanR Grupas” biznesa attīstības stratēģija ir cieši saistīta ar ilgtspējas pārvaldību un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu gan Grupas uzņēmumos, gan Latvijā kopumā, tāpēc mēs arī turpmāk strādāsim pie jaunu, inovatīvu, aprites ekonomiku un klimata neitralitāti veicinošu pakalpojumu un infrastruktūras risinājumu ieviešanas. Priecājamies, ka Ilgtspējīgas nedēļas ietvaros varam dalīties savā pieredzē ne tikai ar Latvijas uzņēmumiem, bet arī ar citām Eiropas valstīm,” saka Baltbārde.

Viņa norāda, ka vides pakalpojumu nozarē “CleanR Grupa” ir tāds kā celmlauzis ilgtspējas jomā, jo Grupa pirmā Latvijā uzsāka ikgadējo nefinanšu ziņošanu, publicējot pārskatu par progresu vides, sociālajos un pārvaldības jautājumos. Tāpat tiek turpināti Grupas siltumnīcāzu emisiju jeb CO2 “pēdas” aprēķini un, balstoties uz datiem, īstenoti mērķtiecīgi un praktiski pasākumi, lai mazinātu Grupas ietekmi uz vidi.

“CleanR Grupas” nodrošinātie pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas jomā sekmē Eiropas Savienības Zaļā kursa un ANO ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanu, mazinot piesārņojumu un poligonos noglabājamo atkritumu apjomu, kā arī palielinot atkritumu pārstrādi un to atkārtotu izmantošanu.

“Viens no “CleanR Grupas” fokusiem, kas sasaucas ar ANO mērķiem, ir veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Šī mērķa sasniegšanu sekmē mērķtiecīgas Grupas uzņēmumu investīcijas infrastruktūras attīstībā. Piemēram, Grupā ietilpstošais sadzīves atkritumu uzņēmums “CleanR” Rīgā un Jūrmalā ir izbūvējis jau 18 pazemes konteinerus un turpinās to attīstīšanu, līdz gada beigām nodrošinot jau 34 pazemes novietnes. Veicinot tekstila šķirošanu un tālāku izmantošanu, uzstādīti jau vairāk nekā 200 tekstila konteineru astoņos novados un trīs valstspilsētās. Paralēli jau ierastajai infrastruktūrai plastmasas, stikla un bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošanai, esam izveidojuši arī 330 šķiroto atkritumu pieņemšanas punktus un 11 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus,” stāsta Baltbārde.

“CleanR Grupas” uzņēmumi ir veikuši būtiskas investīcijas gan iepakojuma šķirošanas centra modernizācijā, to automatizējot, gan turpina ieguldīt būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centra “Nomales” paplašināšanā, veidojot to par vienu no lielākajiem Austrumeiropā. Turklāt pērn Grupas ietvaros uzsākta jauna darbības joma – polimēru pārstrāde, atklājot jaunu plastmasas pārstrādes rūpnīcu Ķekavas novadā. Tā aprīkota ar nozarē jaunākajām tehnoloģijām, kas ļauj mēnesī saražot līdz 1000 tonnām granulu un pārslu, kas teju 100% apmērā tiek eksportētas.

Ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku Latvijā, samazināt radīto būvniecības atkritumu apjomu un nodrošināt to atkārtotu izmantošanu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā “CleanR” atklās būvniecības materiālu un būvgružu apmaiņas punktu šķirošanas laukumā “Nomales”. Savukārt, turpinot nodrošināt vides izglītības pasākumus, Grupas uzņēmums “Zaļā josta” šajā laikā uzsāks kampaņu par zemē nomestu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz dabu. Abi projekti realizēti Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros.

Savukārt vides piesārņojuma un uzņēmumu ekoloģiskās pēdas mazināšanai “CleanR Grupa” pakāpeniski nomaina savu autoparku uz “zaļāku” un videi draudzīgāku. Šogad ir iegādāti 20 jauni vieglie elektroauto, tādējādi teju puse Grupas uzņēmumos esošo vieglo transportlīdzekļu ir ar elektro uzlādi. Tāpat Grupas uzņēmumi attīsta alternatīvās enerģijas izmantošanu smago, specializēto transportlīdzekļu segmentā, arvien vairāk izvēloties lietot Latvijā faktiski vienīgo kravas transportlīdzekļiem pieejamo “zaļo” enerģiju – saspiesto dabasgāzi, kā arī nomainot autoparku atbilstoši augstākajiem ekoloģiskajiem standartiem.

Lai mazinātu vides piesārņojumu, “CleanR” veicis arī atkritumu izvešanas maršrutu optimizāciju, mazinot degvielas patēriņu.

Lai sasniegtu ANO izvirzītos klimatneitralitātes mērķus, “CleanR Grupa” rūpējas gan par savu klientu un visas sabiedrības izglītošanu vides uzlabošanas jomā, gan par darbinieku labbūtību un iesaisti energoresursu ekonomiskā izmantošanā.

Lai klienti taupītu laiku un resursus, “CleanR” ir digitalizējis savus pakalpojumus, piedāvājot tos pieteikt un apmaksāt attālināti, izmantojot pašapkalpošanās portālu un mobilo lietotni manai.videi.lv. Tāpat “CleanR Grupas” uzņēmumi regulāri nodrošina vides izglītošanas pasākumus, organizējot informatīvās kampaņas, izdodot dažādus informējošus materiālus par šķirošanu, tai skaitā bērnu grāmatas, u.tml.

Grupas uzņēmumos tiek veikta pastāvīga darbinieku iesaiste un informēšana par energoresursu ekonomisku izmantošanu, drošas un ekonomiskas braukšanas pamatprincipiem, kā arī katrai biznesa jomai būtiskajām vides aizsardzības prasībām un to ievērošanu.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa Latvijā un visā Eiropā šogad būs no 18. septembra līdz 8. oktobrim. Tās galvenais mērķis ir veicināt starptautisku pieredzes apmaiņu par ilgtspējas attīstību. 2015. gada ANO rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” noteikti 17 mērķi nabadzības mazināšanai un pasaules ilgtspējīgai attīstībai.

Zane Plone

AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību vadītāja

E-pasts: [email protected]

Mob.tālr.: +371 28 627 003

Pieteikties jaunumiem