“CleanR Grupas” uzņēmumi pērn novērsuši vairāk nekā 40 tūkstošus tonnu emisiju

22 Mai 2024

AS “CleanR Grupa” uzņēmumi pērn novērsuši 41 937 tonnas siltumnīcefekta gāzu jeb SEG emisiju CO2 ekvivalenta, kas ir četras reizes vairāk nekā pašu radītās emisijas, proti, 11 835 tonnas CO2 ekvivalenta, informē AS “CleanR Grupa” (Grupa) valdes locekle Agita Baltbārde.

Pēc Baltbārdes teiktā, Grupas ilgtspējas stratēģija paredzēja 2022. un 2023. gadu veltīt emisiju mērījumiem un aprēķiniem Grupas uzņēmumos. “Esam ieguldījuši būtisku darbu, lai aprēķinātu un uzskaitītu 1., 2. un 3. pakāpes emisijas, tagad 2023. gada dati būs tie, attiecībā pret kuriem mērīsim turpmāko nākotnes progresu, piebilst Grupas pārstāve.

  1. gadā Grupas uzņēmumi radījuši 6889 tonnas 1. pakāpes SEG emisiju CO2 ekvivalenta un 4946 tonnas 2. pakāpes SEG emisiju CO2 ekvivalenta.

“Nākamais būtiskais solis bija aplēst 3. pakāpes emisijas jeb tās, kas “slēpjas” piegādes ķēdēs gan situācijās, kur mēs esam pakalpojumu saņēmēji, gan – kur esam piegādātāji. Aprēķinot 3. pakāpes emisijas, vispirms sākām ar būtiskākajiem emisiju avotiem. SEG emisiju uzskaites sistēma ir pilnveidojama pastāvīgi, tāpēc to noteikti turpināsim arī šogad. Tāpat mūsu paveiktais mājasdarbs ļaus mums šogad jau noteikt konkrētus sasniedzamos SEG emisiju mērķrādītājus,” stāsta Baltbārde.

Eiropas Savienības (ES) SEG mērķi paredz līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti, un ceļā uz to starpmērķi arī katrai dalībvalstij ir kļuvuši vēl stingrāki. Pērn martā Eiropas Parlaments lēma, ka līdz 2030. gadam līdzšinējo 30% vietā emisijas būs jāsamazina par 40%. Tāpat līdz ar šo lēmumu arī katrai dalībvalstij ir noteikti konkrēti SEG samazināšanas mērķi atkarībā no iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju un izmaksu lietderības rādītāja. Latvijai līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2005. gadu jāsamazina emisijas par 17% iepriekšējo 6% vietā.

“Ir būtiski gan samazināt radītās emisijas, kas ir tieši saistītas ar katra uzņēmuma darbību, gan tiekties novērst tās ar saviem pakalpojumiem. “CleanR Grupas” uzņēmumu novērsto emisiju aprēķins balstīts tajā, cik daudz mums ir izdevies samazināt noglabāto nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, vairāk sašķirojot, pārstrādājot un materiālus atgriežot saimnieciskajā apritē,” saka Baltbārde.

Piemēram, nododot pārstrādei 137,6 tonnas bojātu plastmasas konteineru, ir novērstas emisijas, kas ekvivalentas 110 tonnām CO2. Emisijas novērš arī tas, ka apritē tiek atgriezti sašķiroti atkritumi, līdz ar to nav nepieciešamības iegūt jaunas izejvielas vai materiālus. “CleanR Grupas” uzņēmumi atguvuši vairāk nekā 25 000 tonnu iepakojuma materiālu izejvielu ražošanai, no vairāk nekā 35 000 tonnām atkritumu iegūts kurināmais materiāls enerģijai, saražots vairāk nekā 3300 tonnu plastmasas granulu jaunu preču tapšanai, vēl atkārtotā lietošanā atgriezts ap 55 000 tonnu būvgružu, kas no jauna apritē nonāk kā smiltis, grants un šķembas, un ap 14 000 tonnu komposta.

Jau vēstīts, ka 2023. gadā AS “CleanR Grupa” bija pirmais uzņēmums vides pakalpojumu nozarē, kas sāka nefinanšu ziņošanas praksi un publicēja Grupas līmeņa ilgtspējas pārskatu. Tagad Grupa, pilnveidojot ziņošanas praksi, ir papildinājusi Grupas uzņēmējdarbības risku vadību ar klimata risku izvērtēšanu.

“Analizējot klimata riskus, mēs redzam, ka tie ne tikai var radīt negatīvu ietekmi, bet vienlaikus arī sniegt iespējas attīstīt uzņēmuma operatīvo darbību. Tas nozīmē – neatkarīgi no postošām vētrām, krusas vai pēkšņiem lietus plūdiem nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu. Šo mērķi mēs varam sasniegt, piedāvājot iedzīvotājiem mūsdienīgus šķirošanas risinājumus un vienlaikus arī modernizējot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, piemēram, izbūvējot pilsētvidē pazemes konteineru laukumus, ko, pateicoties to daļējai novietnei pazemē, neietekmē plūdi vai citi klimata riski. Pielāgošanās klimata risku radītajiem apstākļiem ir saistīta arī ar finanšu ieguldījumiem, taču mūsu ieskatā tās ir ilgtermiņa rūpes par biznesa noturību,” uzsver Baltbārde.

Grupas valdes locekle skaidro, ka uzņēmums jau ir sagatavojis un apstiprinājis klimata risku samazināšanas un novēršanas plānu. Tā galvenie pīlāri ir transporta parka modernizācija, izmantoto energoresursu nomaiņa, ietekmes pušu izglītošana un iesaiste.

Jau 2023. gadā ir sasniegti būtiski uzlabojumi – 42% Grupas vieglo transportlīdzekļu nomainīti ar jauniem, pilnībā elektriskiem automobiļiem, uzņēmuma teritorijā izbūvētas uzlādes stacijas. Teju par diviem miljoniem iegādāti jauni pilsētvides uzkopšanas un atkritumu izvešanas transportlīdzekļi.

Patlaban 12% Grupas izmantoto energoresursu ir atjaunīgi. Pērn biroja apkure nomainīta uz atjaunīgu energoresursu – kokskaidu granulām ­–, samazinot SEG emisijas apkures pozīcijā par vairāk nekā 80%. Tāpat turpināta apgaismojuma nomaiņa un sensoru izvietošana, ikdienas mikroklimata monitorings biroja telpās, veikts ēku energoaudits.

“Uzņēmuma virzība uz klimatneitralitāti nav nedz viena, nedz divu gadu darbs, tas prasa gan sagatavošanos, kas ietver risku analīzi, pamata aprēķinus un plāna izstrādi, gan reālu rīcību pēc tam. Es aicinu Latvijas uzņēmējus raudzīties uz nefinanšu ziņošanu un savas darbības “zaļināšanu” nevis kā uz apgrūtinājumu, bet gan kā uz iespēju samazināt izdevumus ilgtermiņā, radīt jaunus pakalpojumus un jaunas ieņēmumu plūsmas. Esam gandarīti, ka mums ir izdevies novērst četras reizes vairāk emisiju, nekā paši radām; savā ziņā tas arī atspoguļo uzņēmuma misiju apsaimniekot to, ko rada citi, pārstrādāt un atgriezt ekonomikā,” uzskata Baltbārde.

Uzziņai. 1. pakāpes SEG emisijas veido uzņēmuma radītās tiešās emisijas, kas rodas, sadedzinot kurināmo siltumavotos un transportlīdzekļu radītās emisijas. 2. pakāpes emisijas ir tās, kas radušās, patērējot iepirkto siltumenerģiju un elektroenerģiju savas darbības nodrošināšanai. 3.  pakāpes emisijas rodas uzņēmuma vērtības ķēdes augšposmā un lejasposmā, proti, no piegādātājiem, sadarbības partneriem u. tml.

Pieteikties jaunumiem