AS “CleanR Grupa” 2024. gada pirmo ceturksni noslēdz ar pozitīviem finanšu rādītājiem

31 Mai 2024

AS “CleanR Grupa” (Grupa) šā gada pirmo ceturksni ir noslēgusi ar pozitīviem finanšu rādītājiem, būtiski pārsniedzot uzņēmuma sniegumu tādā pašā periodā pērn, proti, 2024. gada pirmajos trīs mēnešos apgrozījums pieaudzis par 30,5%, sasniedzot 28,3 miljonus eiro, teikts Grupas 2024. gada trīs mēnešu pārskatā.

 Savukārt EBITDA pieauga par 2,1 miljonu jeb 57,5%, sasniedzot 5,8 miljonus eiro, bruto peļņas rentabilitāte šā gada 1. ceturksnī bija 19,6% iepretim pagājušā  gada šā paša perioda rādītājam – 18%. “CleanR Grupas” pašu kapitāla pozīcija – 54%.

“Šā gada pirmos trīs mēnešus “CleanR Grupā” esam veltījuši, lai nostiprinātu pozīcijas un pozitīvus biznesa rezultātus gan atkritumu apsaimniekošanas, gan vides pakalpojumu segmentā. Gada sākumā fokusējāmies uz to, lai sagatavotos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājā un Jūrmalā, kur iepirkumos uzvarēja grupas uzņēmums “CleanR”,” skaidro AS “CleanR Grupa” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Viņš arī piebilda, ka klientiem Liepājā jauninājums būs digitalizācija, jo turpmāk liepājniekiem būs pieejama “CleanR” pašapkalpošanās platforma “Manai videi”, kurā var ērti un ātri pārvaldīt sev nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, noslēgt jaunu līgumu, saņemt un apmaksāt rēķinus, pieteikt vai atcelt atkritumu izvešanu un saņemt atgādinājumu savā viedierīcē par konteineru tukšošanas dienu.

“Kopumā redzam, ka pieprasījums pēc pakalpojumiem tieši digitālajā platformā palielinās. 2024. gada pirmajos trīs mēnešos ir stabili palielinājies aktīvo e-pakalpojumu lietotāju skaits, sasniedzot 60%. Pieaugoši ir arī visu e-pakalpojumu izmantošanas rādītāji – saņemto pieteikumu īpatsvars ir 45%, elektroniskajā vidē noslēgti 67% līgumu,” teica Gulbis.

Jūrmalā jaunā līguma periodā, kas stāsies spēkā šā gada 1. jūnijā, atbilstoši pašvaldības iepirkumam paredzētas ievērojamas investīcijas infrastruktūras modernizācijā – tiks izveidots jauns šķiroto atkritumu savākšanas laukums un izbūvēti pazemes konteineru laukumi, iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja šķirot atkritumus savā īpašumā, uzstādīti funkcionāli un estētiski atkritumu šķirošanas konteineri, paplašināts pakalpojumu klāsts, nodrošinot tekstila, lielgabarīta, būvniecības un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Attīstot aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanu operatīvajā darbībā, Grupas uzņēmuma “CleanR” plastmasas pārstrādes rūpnīca gada sākumā saņēmusi Eiropas pirmās un vienīgās plastmasas iepakojumu pārstrādes novērtēšanas organizācijas “RecyClass” sertifikātu.

Tas apliecina gan plastmasas pārstrādātāja procesu kvalitāti un atbilstību Eiropas Savienības normām, gan plastmasas granulu izcelsmi, proti, atbilstoši aprites ekonomikas principiem “CleanR” rūpnīcā granulas tiek ražotas no dalīti vāktiem plastmasas atkritumiem. Turklāt šis sertifikāts būtiski ierobežo zaļmaldināšanu, jo tas tiek izsniegts ne tikai plastmasas pārstrādātājam, bet arī galaproduktu ražotājam. Patērētāji var pārliecināties par visu produkta ražošanas ceļu – no atkritumiem līdz jaunam galaproduktam.

Nostiprinot pozīcijas pilsētvides servisa jomā, kopš pagājušā gada nogales “CleanR Grupas” pilsētvides uzturēšanas uzņēmums “Vizii Urban” kā apakšuzņēmējs nodrošina ielu uzturēšanas darbus Rīgā. Galvaspilsētā veicamo darbu apjoms, biežums un regularitāte nodrošinājusi pozitīvu finanšu sniegumu uzņēmumam “Vizii Urban” šā gada pirmajā ceturksnī.

Grupas telpu uzkopšanas uzņēmums “Vizii” ieviesis inovatīvu risinājumu telpu uzkopšanas nozarē – digitālu komunikācijas un klientu apkalpošanas rīku – pirmo mobilo kvalitātes lietotni, kurā darbinieki, kuri strādā “Vizii” uzkoptajos objektos, tiešsaistē var novērtēt paveiktā kvalitāti. “Vizii” klienti ļoti aktīvi izmanto un augstu novērtē digitālā risinājuma priekšrocības – ērtu navigāciju, ātru uzdevumu un atgriezeniskās saites sniegšanu.

Grupas uzņēmums “CleanR Verso”, kas specializējas industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekošanā, ir iesaistījies Latvijas Būvuzņēmēju apvienības darba grupā, lai izstrādātu vadlīnijas būvniecības atkritumu apritīgai apsaimniekošanai būvlaukumā. Šis dokuments ir būtisks, jo palīdz būvniekiem efektīvāk apsaimniekot būvniecības atkritumus, tostarp nodrošināt šķirošanu jau turpat būvlaukumā, piemēram, uzreiz atsevišķi izmetot plēves, kartona vai papīra iepakojumu. Vadlīniju izstrādē “CleanR Verso” dalījās pieredzē par šķirošanas ekonomisko pamatojumu, kas aktuāli visam būvniecības sektoram.

Apzinoties līdera lomu vides pakalpojumu nozarē, gada sākumā īpašs fokuss bijis arī uz vides izglītības temata aktualizēšanu. Tika paveikts būtisks darbs, lai maija sākumā Rīgā, starp Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju, atklātu pirmo vides konceptvietu Latvijā – “Šūna”. Vienlaikus tā ir arī dāvana sabiedrībai, svinot Grupas uzņēmuma “CleanR” 80 gadu jubileju. Notikums vides apziņai “Šūna” būs pieejams līdz pat vasaras saulgriežiem, un tajā norisināsies vairāk nekā 30 bezmaksas pasākumi, kas veltīti klimata pārmaiņu un vides ilgtspējas aktualitātēm.

Pieteikties jaunumiem