“CleanR Grupa” noslēdz 2023. gadu ar stabilu izaugsmi

29 Feb 2024

“CleanR Grupa”, kas pārvalda Latvijā vadošos uzņēmumus vides pakalpojumu jomā, pirmo gadu pēc restrukturizācijas noslēgusi ar stabili augošiem finanšu rezultātiem – apgrozījums kāpināts par 48%, sasniedzot 101 miljonu eiro, bet investīcijas Grupas pakalpojumu nodrošināšanā un vides nozares attīstībā bija astoņi miljoni eiro, liecina Grupas neauditētie rezultāti par 12 mēnešiem.

AS “CleanR Grupa” peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem jeb EBITDA sasniedza 19,7 miljonus eiro – par 77% vairāk nekā 2022. gadā. Grupas aktīvu vērtība 2023. gadā ir 91 miljons eiro – par 13% vairāk nekā 2022. gadā, pašu kapitāls saglabā spēcīgas pozīcijas – 51%.

“Šie rezultāti ir stabilitātes garants mūsu partneriem, investoru – obligacionāru – kopienai visā Baltijā, darbiniekiem un galu galā arī tautsaimniecībai. Vienlaikus tas mums paver iespējas ieguldīt izglītošanā par videi un valsts aprites ekonomikas mērķu sasniegšanā. Piemēram, pērn Grupas uzņēmums “CleanR” par saviem līdzekļiem Rīgā ieviesa modernu infrastruktūru – pazemes konteinerus, kas nu jau ir 34 daudzdzīvokļu namu pagalmos. Būtiski “zaļinājām” mūsu autoparku, pašlaik 42% no tā veido bezemisiju spēkrati, grupas uzņēmumos digitalizējām procesus, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un samazinātu resursu patēriņu,” stāsta “CleanR Grupas” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Gulbis arī piebilda, ka atkritumu apsaimniekošanas segmentā Grupa ir aprites ekonomikas līderis, ieguldot zaļā kursa principu ieviešanā Latvijā, pilnveidojot dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru un veicinot pārstrādi. Tā 2023. gadā gatavojoties tekstila ražotāju atbilstības sistēmas ieviešanai, kas stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā, Grupas uzņēmumi ir investējuši tekstila šķirošanas tīkla paplašināšanā.

“Būtisks devums Latvijas atkritumu apsaimniekošanā bija 2023. gada pirmajā ceturksnī atklātā “CleanR” plastmasas pārstrādes rūpnīca. Palielināta “CleanR” ģeogrāfiskā pārstāvniecība, paplašinot darbību Latgalē un vairākās Pierīgas teritorijās Ropažu un Ķekavas novados,” turpina Gulbis.

Pagājušais gads bija pirmais gads, ko “CleanR Grupa” aizvadījusi jaunā – diversificētā – biznesa līniju un korporatīvās pārvaldības modelī. Pērn janvārī darbu sāka vairāki jaunizveidoti uzņēmumi, kurus restrukturizācijā nodalīja no “CleanR”, piemēram, neatkarīgi sāka darboties pilsētvides uzturēšanas uzņēmums SIA “Vizii Urban” un industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekotājs SIA “CleanR Verso”. Otrais pilnais darbības gads aizritēja komerctelpu uzkopšanas uzņēmumam SIA “Vizii”.

2023. gads bija pirmais “CleanR Grupas” pieredzē kā Baltijas kapitāla tirgus dalībniekam – 2022. gada nogalē emitētās obligācijas “Nasdaq Riga First North” tirgū paplašinājušas Grupas ietekmes pušu loku ar obligacionāriem no visām trim Baltijas valstīm. Piesaistot finansējumu 15 miljonu eiro apmērā, tas tika novirzīts vides pakalpojumu biznesa attīstībai, tostarp M&A darījumu īstenošanai. 2023. gadā iegādāts Cēsu pilsētvides uzturēšanas uzņēmums SIA “KOM Auto”, noslēgts darījums par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “RSC Noma” iegādi, īstenota vairākuma kapitāldaļu iegāde ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumā SIA “Zaļā josta”.

“Specializēto funkciju nodalīšana atsevišķos uzņēmumos ir apliecinājusi, ka ar koncentrētu administratīvo struktūru un precīzu biznesa fokusu izaugsme kļūst dinamiska un efektīva. Pirmo gadu fokusēti darbojoties divos biznesa virzienos – atkritumu apsaimniekošana un vides pakalpojumi –, abos segmentos esam audzējuši “muskuļus”, guvuši pieredzi un līderību,” uzsver Gulbis.

Restrukturizācijas mērķi ir sasniegti – ir kāpināta atšķirīgo biznesa virzienu attīstības dinamika un attīstīta korporatīvā pārvaldība, īstenojot gadiem uzkrāto pieredzi “CleanR” struktūrā. Saglabājot piederību pie grupas un kopīgus attīstības mērķus, katrs Grupas uzņēmums turpināja klientiem operatīvi nodrošināt plašu pakalpojumu grozu, ko veido ne tikai katras sabiedrības specializētie, bet arī kopējie Grupas uzņēmumu pakalpojumi.

2023. gads Grupā aizvadīts ar attīstības stratēģiju, kas veidota vairākos virzienos – efektivitāte un produktivitāte, darba drošība un darbinieku labbūtība, klientu apkalpošanas digitalizācija, korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja.

Rūpējoties par klientu apkalpošanas digitalizāciju, Grupa ieguldījusi vienotas klientu pašapkalpošanās daudzkanālu platformas MANAI VIDEI attīstībā, izveidots gan digitālais portāls, gan mobilā lietotne. Arī komerctelpu uzkopšanas segmentā Grupas uzņēmums “Vizii” ieviesis digitālu komunikācijas un klientu apkalpošanas rīku – pirmo mobilo kvalitātes lietotni, ar kuru apkalpojamā objekta – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ­– darbinieki tiešsaistē var novērtēt paveikto uzkopšanas darbu kvalitāti.

“CleanR Grupā” strādā vairāk nekā 1600 darbinieku, tāpēc būtiskas ir ikdienas rūpes, nodrošinot izaugsmi veicinošu darba vidi, kurā ikviens jūtas novērtēts un var pilnā mērā īstenot savu potenciālu. Pagājušajā gadā, īpašu uzsvaru liekot uz darba drošības paaugstināšanu, īstenots iekšējās darba drošības projekts “Drošinātājs”, iesaistot pašus darbiniekus gan darba vides risku izvērtēšanā, gan uzlabošanā.

 Paplašinot “CleanR Grupas” padomes un valdes sastāvu, nostiprināts korporatīvās pārvaldības modelis, ievērojot pasaules labo praksi un nodrošinot atklātības un caurspīdīguma principu ievērošanu ietekmes pušu attiecībās.

“Mēs “CleanR Grupā” piešķiram augstākā līmeņa prioritāti ilgtspējīgai korporatīvai pārvaldībai. Grupa jau tagad ir vides pakalpojumu nozares līderis, sākot stratēģisku nefinanšu ziņošanu un sasniedzot platīna statusu Latvijā vienīgajā ilgbūtības reitingā – Ilgtspējas indekss, taču atbildīga biznesa gadījumā ilgtspējīgas pārvaldības uzlabošanas darbs nekad neapstājas,” saka Gulbis.

“CleanR Grupa” jau tagad ir bezatkritumu saimniecība, uz to būtu jātiecas arī visas valsts ekonomikas un vides pārvaldībā. “Aprites ekonomikas risinājumu ieviešana Grupas pārvaldības jomās un apritīguma kā dzīvesveida integrācija visas sabiedrības līmenī – tie arī turpmāk būs Grupas mērķi,” uzsver Gulbis.

Pieteikties jaunumiem