Mēs darām
Atbildīga un atklāta pārvaldība
Nodrošinām atklātu, ētisku, caurskatāmu un atbildīgu biznesa darbību. Grupas pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības labāko praksi.
Ieguldījums vietējā kopienā
Apzinoties savu lomu sabiedrībā, ik gadu sniedzam ieguldījumu vietējā kopienā, organizējot un atbalstot dažādus pasākumus un iniciatīvas sabiedrības labbūtības, inovāciju veicināšanas un vides aizsardzības jomā.
Pieejami un inovatīvi pakalpojumi
Mēs investējam efektivitātē, modernizācijā, IT risinājumos un infrastruktūras attīstībā, uzlabojot pakalpojumus un kāpinot klientu apmierinātību. Mēs ieguldām vides izglītībā, lai Latvijas iedzīvotāji ir zinoši un atbildīgi.
Rūpes par darbiniekiem
Darbinieki ir mūsu svarīgākais resurss, kas pārstāv gan Grupu, gan mūsu pakalpojumus. Mēs veidojam iekļaujošu un izaugsmi veicinošu darba vidi, kurā ikviens jūtas novērtēts. Mums ļoti svarīga ir darba drošība.
Rūpes par vidi un aprites ekonomiku
Mēs mazinām savu ietekmi uz vidi, ceļam efektivitāti un ieviešam videi draudzīgus risinājumus. Mēs sekmējam apritīgumu, gan radot jaunus pakalpojumus, gan nodrošinot klimatneitralitāti veicinošas iniciatīvas.
Vides izglītība
Izprotot Grupas uzņēmumu ietekmi Zaļā kursa mērķu sasniegšanā, nodrošinām sabiedrības izglītošanu un paradumu maiņu atkritumu apsaimniekošanas jomā - jo tās stūrakmeņi ir sabiedrības un katra indivīda aktīva iesaiste.