AS “CleanR Grupa” pirmajā pusgadā kāpina apgrozījumu un stiprina reģionālo pārstāvniecību

31 Aug 2023

AS “CleanR Grupa” 2023. gada pirmajā pusgadā sasniegusi kopējo apgrozījumu 45,5 miljoni eiro, kas ir par 39% vairāk nekā tādā pašā periodā pērn, informēja Grupas valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

 

CleanR Grupas pirmā pusgada rezultāti liecina par pirmā ceturkšņa pozitīvo tendenču stabilu pieaugumu – sešos mēnešos, salīdzinājumā ar 2022. gada tādu pašu laika periodu, ieņēmumi ir palielinājušies par 12,7 miljoniem eiro sasniedzot 45,5 miljonus eiro. Savukārt EBITDA palielinājums ir vēl ievērojamāks – par 6 miljoniem eiro jeb 120%, sasniedzot 10,9 miljonus eiro, vienlaikus Grupa saglabā spēcīgu pašu kapitāla pozīciju – 54%. Pērn un šajā gadā veiktās investīcijas modernās un automatizētās atkritumu šķirošanas tehnoloģijās, kā arī samazinoties enerģijas izmaksām šajā gadā, ļāva būtiski uzlabot finanšu rādītājus, savukārt, turpinoties investīcijām  plastmasas pārstrādes rūpnīcas iekārtās, tiek nodrošināta arī ilgtermiņa finanšu rādītāju stabilitāte.

“2023. gada pirmais pusgads CleanR Grupā ievērojams ar vairākiem biznesa paplašināšanās darījumiem, kas ļāvis nostiprināt biznesa pozīcijas noteiktos biznesa virzienos plašākā Latvijas teritorijā. Aprīlī Grupas meitas sabiedrība “Vizii Urban” īstenojusi uzņēmuma iegādes darījumu, ar kuru Cēsu ielu uzkopšanas uzņēmums “KOM- Auto” kļuvis par Vizii Urban pārstāvi Vidzemes reģionā. Šī darījuma īstenošanu sekmēja arī Grupas finanšu plūsmas diversifikācija, kotējot obligācijas Nasdaq First North Rīgas biržā pagājušā gada nogalē,” stāsta Grupas valdes priekšsēdētājs Gulbis.

Šim darījumam sekoja vairāku pašvaldību iepirkumu veiksmīga norise, kā rezultātā Vizii Urban nodrošina pilsētvides uzturēšanas darbus arī Siguldā un Bauskā. “Pašreizējā tendence, ka aizvien vairāk novadu pašvaldību pilsētvides uzturēšanas darbus uztic ārpakalpojumam, ir pozitīva visai nozarei kopumā. Ilgtermiņā šāda rīcība Latvijā palīdzēs attīsties pilsētvides uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, un pretendentu loka paplašināšanās nākotnē nodrošinās arī kvalitatīvākus piedāvājumus,” turpina Gulbis.

Tāpat šā gada sākumā CleanR paplašināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas areālu – līgumi noslēgti ar Ropažu novada Garkalnes un Ropažu pagastiem. Tā no 1. jūlija CleanR ir vienīgais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kurš tiesīgs sniegt pakalpojumus visā pēc teritoriju reformas jaunizveidotajā Ropažu novada teritorijā.

Papildu fokuss pirmajos sešos mēnešos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā bijis uz dalīti vākto atkritumu apjoma palielināšanu, ieguldot iedzīvotāju izglītošanā, infrastruktūras nodrošināšanā un īpašu akciju organizēšanā. Tā šī gada jūnijā Grupas uzņēmums “CleanR” sāka īpašu tekstila un elektrotehnikas savākšanas akciju “Tīrmāja”, kad uz Rīgas pilsētas apkaimēm katru nedēļu dodas mobilais punkts, lai bez maksas savāktu iedzīvotājiem nevajadzīgo tekstilu un elektrotehniku.

Gatavojoties paplašinātās ražotāju atbildības sistēmas ieviešanai tekstila atkritumiem, CleanR visā Latvijas teritorijā uzstādījis jau vairāk kā 200 tekstila konteinerus un turpina paplašināt šo konteineru tīklu. Plānots, ka jaunā sistēma, ar kā starpniecību Grupas meitas sabiedrība “Zaļā josta” varēs piedāvāt dabas resursa atvieglojumu apģērbu un tekstila tirgotājiem, stāsies spēkā ar 2025.gadu.

Investējot infrastruktūras modernizācijā, šī gada maijā Rīgā atklāti pirmie pazemes konteineri daudzdzīvokļu māju pagalmā, ko bez maksas izbūvējis Grupas uzņēmums CleanR.  “Aptuveni 12 gados Latvijā vismaz piecas reizes ir jāsamazina atkritumu apjoms, ko noglabājam poligonos. To var panākt, tikai radot mazāk atkritumu, šķirojot un pēc tam pārstrādājot sašķiroto. Rīga rāda labu paraugu, pakāpeniski stiprinot dalīto atkritumu šķirošanu. Obligāta ir stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma šķirošana, un pašlaik notiek pāreja arī uz obligātu bioloģisko atkritumu šķirošanas ieviešanu. Līdz ar šīm prasībām jāmainās arī infrastruktūrai – atkritumu konteineriem nav jāaizņem viss pagalms vai zaļā zona, tieši otrādi – to funkcija ir padarīt šķirošanu ērtu un motivējošu,” skaidro Juris Gulbis. Līdz gada beigām CleanR plāno izveidot 34 pazemes konteineru novietnes Rīgā.

Jau vēstīts, ka 2022. gads Grupai bija strukturālu pārmaiņu gads. Veikta reorganizācija, vairākas biznesa funkcijas nodalītas jaunos Grupas meitas uzņēmumos, kas nu sāk darboties neatkarīgi. Esošo klientu lojalitātes stiprināšana un jaunu klientu piesaiste, investīcijas infrastruktūras modernizācijā un pakalpojumu automatizācijā, piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus industriālo atkritumu apsaimniekošanas un pilsētvides uzturēšanas jomās – ir jauno uzņēmumu fokusā.

 

Papildu informācijai:  

Zane Plone

AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību vadītāja

E-pasts: [email protected]

Mob.tālr.: +371 28 627 003

Pieteikties jaunumiem